VPDservis, specialisté, zahradní, komunální, technika, prodej, servis, KöpplPůjčovna

Půjčovna

PODMÍNKY:

 • Pro zapůjčení zahradní techniky a nářadí v naší půjčovně je potřeba:
 • Předložit dva doklady totožnosti
 • Fyzická osoba: občanský průkaz a druhý doklad (řidičský průkaz, cestovní pas nebo rodný list).
 • Právnická osoba: občanský průkaz, druhý doklad (řidičský průkaz, cestovní pas nebo rodný list a plnou moc jednatele společnosti.
 • Nájemce je povinen v den podepsání smlouvy složit vratnou zálohu v částce uvedené u každého stroje.
 • Vratná záloha je nájemci navrácena v plné výši až po splnění všech povinností nájemce.
 • Nájemce není oprávněn poskytnout předmět nájmu k užívání třetí osobě ani jej dále pronajímat.
 • Po ukončení nájmu se nájemce zavazuje předat předmět nájmu pronajímateli v předem stanoveném dni a čase.
 • Nájemce odpovídá za škody, zničení a odcizení pronajímané věci od doby jeho převzetí od pronajímatele, až do doby jeho vrácení.
 • Dále nájemce odpovídá za veškeré škody, které způsobil pronajatou věcí a to jak na svém majetku a zdraví, tak i na majetku a zdraví třetích osob.
 • Zjistí-li pronajímatel při vrácení stroje závady způsobené nájemcovou nedbalostí nebo jeho neodborným zacházením, je nájemce povinen uhradit pronajímateli náklady nutné k odstranění těchto závad a to ihned.
 • V případě zničení, ztráty, odcizení nebo jiného zmizení stroje nebo jeho části, uhradí nájemce pronajímateli pořizovací cenu takového stroje nebo jeho části a to nejdéle do 7 dnů ode dne smluveného data vrácení stroje.
cena: 0
 

Půjčovné

 
 • MOTOROVÁ SEKAČKA: 1-2 DNY: 390,- 3-4 DNY: 350,- 5 A VÍCE: 320,-
 • MOTOROVÝ PLOTOSTŘIH: 1-2 DNY: 250,- 3-4 DNY: 220,- 5 A VÍCE: 200,-
 • VERTIKUTÁTOR: 1-2 DNY: 650,- 3-4 DNY: 600,- 5 A VÍCE: 550,-
 • ŽACÍ MALOTRAKTOR: 1-2 DNY: 800,- 3-4 DNY: 750,- 5 A VÍCE: 700,-
 • MOTOROVÁ PILA: 1-2 DNY: 550,- 3-4 DNY: 500,- 5 A VÍCE: 450,-
 • MOTOROVÝ KŘOVINOŘEZ: 1-2 DNY: 390,- 3-4 DNY: 350,- 5 A VÍCE: 320,-
 • KOTOUČOVÁ PILA (CILKULÁRKA): 1-2 DNY: 550,- 3-4 DNY: 500,- 5 A VÍCE: 450,-
 • EL.ŠTÍPAČ DŘEVA: 1-2 DNY: 550,- 3-4 DNY: 500,- 5 A VÍCE: 450,-
 • NOSIČ KOPPL: bez DPH 1-2 DNY:2500,- 3-4 DNY:2200,- 5 A VÍCE: 1900,-
 • ROTAČNÍ BRÁNY:bez DPH 1-2 DNY:1200,- 3-4 DNY:1000,- 5 A VÍCE: 800,-
 • ZAKLADAČ TRÁVNÍKŮ:bez DPH 1-2 DNY:1600,- 3-4 DNY:1400,- 5 A VÍCE: 1200,-
 • MULČOVAČ:bez DPH 1-2 DNY:1200,- 3-4 DNY:1000,- 5 A VÍCE: 800,-
 • MINI NAKLADAČ + LOPATA:bez DPH 1-2 DNY:4000,- 3-4 DNY:3800,- 5 A VÍCE: 3600,-
 • DRTIČ VĚTVÍ (6 CM) 1-2 DNY: 650,- 3-4 DNY: 550,- 5 A VÍCE: 500,-
 • PŮDNÍ VRTÁK (VRTÁK 20 CM) 1-2 DNY: 600,- 3-4 DNY: 550,- 5 A VÍCE: 500,-
cena: Ceny s DPH. VRATNÁ ZÁLOHA 2.000-20.000,-. U STROJŮ KOPPL A PŘÍSLUŠENSTVÍ MAX.DENNÍ LIMIT JE 5 MTH.CENY U STROJŮ KOPPL A PŘÍSLUŠENSTVÍ JSOU BEZ DPH.
 

Použité stroje

Drážkovač

 • Drážkovač TH H 20, 12 x 80 cm, připojení za nakladače a bagry(Avant, Multione, Giant a další.) předváděcí model.http://vpdservis.cz/produkt/358-drazkovac-garbin-tz-h20.html
125.000,-
Detail stroje
Všechny použité stroje PROFISTROJE.CZ - Registrovaný prodejce